header image
Aktualności
Kalendarz organizacyjny roku szkolnego 2016/2017 Gimnazjum nr 3
Napisał nauczyciel   

31. 08.2016

(środa)

Rada Pedagogiczna

01.09.2016

(czwartek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, Rada Pedagogiczna

08.09.2016

(czwartek)

Rada Pedagogiczna LO i GIM. (plan nadzoru pedagogicznego)

14. 09.2016

(środa)

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców ( zapoznanie z WSO, PSO, kalendarzem organizacyjnym

12. 10.2016

(środa)

Rada Pedagogiczna – przedstawienie wyników diagnoz klas I – III.

19.10.2016

(środa)

Zebranie z rodzicami - informacyjne

23.11.2016

(środa)

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców – informacja o przewidywanych ocenach edukacyjnych z przedmiotów i  zachowania na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną

22.12.2016

(czwartek)

Wystawienie ocen semestralnych z przedmiotów edukacyjnych i zachowania.

23.12 – 31.12. 2016

Zimowa przerwa świąteczna

04. 01.2017

(środa)

Rada Klasyfikacyjna (klasyfikacja śródroczna)

06.01.2017

(piątek)

Zakończenie I semestru w roku szkolnym 2016/2017

11.01.2017

(środa)

Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników klasyfikacji semestralnej

30.01 – 12.02 2017

Ferie zimowe

22.02.2017

(środa)

Zebranie z rodzicami - informacyjne

29.03.2017

(środa)

Zebranie z rodzicami - informacyjne

13.04 – 18.04.

2017

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

IV. 2017

Egzaminy gimnazjalne

19 kwietnia (środa) – cz. Humanistyczna

20 kwietnia (czwartek) – cz. Matematyczno – przyrodnicza

21 kwietnia (piątek) – cz. Języki obce nowożytne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas 1 i 2.

26.05.2017

(piątek)

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych z przedmiotów edukacyjnych i zachowania.

 

31.05.2017

(środa)

Zebranie obowiązkowe dla wszystkich rodziców – informacja o przewidywanych ocenach edukacyjnych z przedmiotów i  zachowania na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną

16.06.2017

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

20.06. 2017

(poniedziałek)

Rada Klasyfikacyjna klas za rok szkolny 2016/2017

23 06. 2017

(piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27.06. 2017

(wtorek)

Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy szkoły

24.06 – 31.08 2017

Ferie letnie

Nasze logo
Filmoteka Szkolna
S.O.S
http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/pliki/ed/publikacje/sos_y_logo_pion_full_jpg.jpg
Projekt edukacyjny
Certyfikaty
Polecamy
Gościmy
Aktualnie jest 6 gości online
Monitoring w naszej szkole sponsoruje: