header image
Aktualności
Projekty unijne
Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim
Napisał nauczyciel   

Projekt zrealizowany w Gimnazjum nr 3

„Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli

w Gorzowie Wielkopolskim" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 rGłównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektora szkoły, poprzez stworzenie i realizację planu wspomagania placówki spójnego z kierunkiem jej rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W projekcie udział wzięło: 27 osób.

Projekt stanowił pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

W ramach projektu zrealizowano dwa zadania merytoryczne, związane z wdrażaniem nowych narzędzi i sposobów wspomagania rozwoju szkoły.

Zadanie I - przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia

Pierwszym zadaniem Projektu było przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrekcji szkoły w obszarze „Praca z uczniem zdolnym", na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

Realizacja tego zadania podzielona była na cztery etapy:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

Za realizację zadania odpowiedzialny był Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp. W wykonaniu zadania Gimnazjum nr 3 wspierała Pani Jolanta Stępkowska, pełniąca w projekcie funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Doskonalenie pracy nauczycieli wsparte zostało poprzez zaangażowanie ekspertów, specjalistów w zakresie tematyki doskonalenia. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. ze Szczecina, który przeprowadził: wykłady - 4 godziny, warsztaty - 15 godzin, konsultacje indywidualne i grupowe - 24 godziny.

Zadanie II - sieci współpracy i samokształcenia

W ramach drugiego zadania pracownicy Gimnazjum nr 3 uczestniczyli w pracach następujących sieci współpracy i samokształcenia:

- sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Niewiadomską: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania", w ramach której jedna osoba uczestniczyła między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez eksperta Panią Joannę Marchewkę z Poznania,

- sieci koordynowanej przez Panią Annę Jańczak: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?", w ramach której jedna osoba uczestniczyła między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez Jana Przewoźnika z Gorzowa Wlkp.,

- sieci koordynowanej przez Panią Monikę Wysocką: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły", w ramach której Zastępca Dyrektora szkoły uczestniczył między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez profesora Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odpowiedzialny za realizację tego zadania był Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej

  sites.google.com/site/test1jjj/


Nasi w telewizji!
Napisał Kuba Kruszakin, IIa   

Nasi uczniowie uczestniczący w projektach europejskich pojawili się w "Kawie Czy Herbacie"!

Materiał wideo do obejrzenia tutaj (zaczyna się ok. 1:13).

Uczniom gratulujemy, a za materiał wpłacimy coś tam dla TVP... ;)

Kuba Kruszakin, II a


Tu jest Trójka, tu się ogląda!
Napisał Kuba Kruszakin, IIa   
Oto, do czego najczęściej jest wykorzystywana tablica multimedialna...
Czytaj całość...
Globusowy zawrót głowy... (minigaleria)
Napisał Kuba Kruszakin, IIa   

Się robi… na projekcie. Zobaczcie sami, co się dzieje podczas zajęć geografii…


Czytaj całość...
Uwaga, uwaga...
Napisał Kuba Kruszakin, IIa   

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”

 

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

Dzień tygodnia

 

Godzina

Gabinet

Język polski

p. Krzysztof Grygiel

czwartek

13:35-15:10

23

Matematyka

p. Elżbieta Noworyta

czwartek

13:35-15:10

24

Fizyka

p. Anna Czarnecka

czwartek

13:35-15:10

20

Chemia

p. Andrzej Legan

czwartek

13:35-15:10

18

Geografia

p. Edyta Ryłko- Burdun

czwartek

13:35-15:10

29

Historia

p. Zbigniew Prędkiewicz

czwartek

13:35-15:10

19

 

Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości
Napisał nauczyciel   

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 uczestniczyć będą w  projekcie „Kompleksowe  umiejętności - gwarantem przyszłości” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne są nieodpłatne.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu
i oprogramowania - zestawu interaktywnego. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, programy i filmy edukacyjne, zestawy do doświadczeń.

W ramach projektu w naszej szkole realizowane będą:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, historii,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • zajęcia z nauki języków obcych – z języka angielskiego, które umożliwią uczestnikom projektu zakończenia kursu językowego egzaminem TELC,
  • zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości i ITC (Technologie informacyjno-komunikacyjne) –w formie wyjazdowej podczas ferii zimowych 2013 i 2014, pierwszeństwo udziału w zajęciach mają uczniowie z frekwencją powyżej 90% na zajęciach wskazanych w pkt 1-3,
  • trening umiejętności osobistych - w formie wyjazdowej podczas wakacji letnich 2013 i 2014, pierwszeństwo udziału w zajęciach mają uczniowie z frekwencją powyżej 90% na zajęciach wskazanych w pkt 1-3,- program treningu obejmuje 5 modułów tematycznych: Doradztwo psychologiczne, Komunikacja, Stres, Autoprezentacja, Techniki uczenia się.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego
i złożenie go u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie
do 28 września 2012 r. W przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje również rodzic lub opiekun prawny.

Serdecznie zapraszamy!!!

 Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi projektu:

ulotka-pobierz

kwestionariusz-pobierz

regulamin-pobierz


Nasze logo
Filmoteka Szkolna
S.O.S
http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/pliki/ed/publikacje/sos_y_logo_pion_full_jpg.jpg
Projekt edukacyjny
Certyfikaty
Polecamy
Gościmy
Aktualnie jest 8 gości online
Monitoring w naszej szkole sponsoruje: